Generalforsamling
- tirsdag den 12. maj 2020

Dagsorden for generalforsamlingen (i henhold til vedtægterne):


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer + suppleant)
    Helle Rahbek og Jacob Juulsgaard er på valg.
    Tina Meldgaard er på valg som suppleant.

6. Valg af revisor og suppleant herfor.
    Vagn Schmidt er på valgt.
    Niels Møller Grout er på valg som suppleant.

7. Orientering om næste års program

8. Orientering om kontaktlærer- og hjælperordningen

9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for afholdelse af generalforsamlingen. Herefter udsendes ny dagsorden til tilmeldte medlemmer. Ovenstående dagsorden en gældende, hvis bestyrelsen ikke modtager forslag til behandling.