Beskyttelse af persondata
Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Herning Skolebio, medlem af Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber


Databehandler: Flexminds (tilmeldingssystem) og Herning Skolebio

I forbindelse med medlemskab i filmklubben indhentes følgende oplysninger:
Navn
Telefonnummer
E-mailadresse
Fødselsdato
Skole og klassetrin

Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værge eller stedforældre.


Formål og behandling af data:
Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab, lokale tilskud og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan - om nødvendigt - kontaktes i forbindelse med ekstern revisionkontrol.

Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.
Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32.
Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet ved henvendelse til Herning Skolebio. Vi kan dog gemme visse data af hensyn til krav om dokumentation og statistik.  

Ved tilmelding til Herning Skolebio accepterer du vilkårene for Hernings Skolebios håndtering af data.

Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab.